LA NOSTRA HISTÒRIA

El Club Esportiu Natació Balaguer va ser inscrit al Registre de Clubs, Entitats i Associacions Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya el setembre de l’any 1984.
L’objectiu de l’entitat sense ànim de lucre era el foment i la pràctica de l’esport i, en conseqüència, de les activitats físiques i esportives adients. L’entitat va establir com a principal modalitat esportiva la natació, tot i que als estatuts fundacionals també es van incloure les modalitats esportives d’hoquei, atletisme i bàsquet. Igualment es van establir com a òrgans de representació, govern i administració la Junta Directiva i l’Assemblea general.
Des dels seus inicis fins a l’actualitat, el club desenvolupa la seva missió centrada en el coneixement, la pràctica i l’aprofundiment de les destreses en el medi aquàtic per tal de contribuir al desenvolupament esportiu, físic i personal de cada nedador i incidir de manera directa en la millora de la seva qualitat de vida.

LA JUNTA

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives del club així com també gestionar-ne el bon funcionament.

La Junta Directiva actual està integrada per:

President: Gerard Sanmartín

Vicepresident: Lluís Pijuan

Secretari: David Guiu

Tresorera: Mireya Planes

Vocals: Josep Cerezuela, Marta Fortuny, Anna Martínez,  David Martínez, Sílvia Martínez, Julio Ramonet i Meritxell Solé.

 

Apunta’t

Vols formar part del club?

CONTACTA AMB NOSALTRES!